previous pauseresume next

بازدید مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمارستان شهید منتظری

حجت الاسلام والمسلمین آقای جوادی مسئول نهاد رهبری دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان دوشنبه ۰۳/۰۸/۹۵ بهمراه آقایان حجت الاسلام والمسلمین غلامی نژاد وقیصریان ضمن عیادت از بیماران  از بخشهای مختلف باز سازی شده ودر حال باز سازی  بیمارستان شهید محمد منتظری بازدید نمودندوبا توضیحات مسئولین بیمارستان در جریان روند باز سازی بخشهای مختلف قرار گرقتند.