previous pauseresume next

بازدید معاونین دانشگاه از بیمارستان شهید محمد منتظری

جناب آقای دکتر طلوعی معاونت محترم درمان به همراه جناب آقای دکتر یوسفی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وجناب آقای دکتر اطمینانی قائم مقام محترم معاون دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عصر جمعه در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حضور یافتند.در این دیدار که با حضور جناب آقای دکتر گله داری مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان همراه بوداز پروژه های در حال ساخت (اورزانس ،اتاق عمل ،درمانگاه تخصصی وآزمایشگاه )بازدیدبه عمل آمد همچنین با حضور در بخش رادیولوژی بیمارستان از روند نصب وراه اندازی سی تی اسکن ۱۶اسلایس جدید وام آر آی این مرکز بازدی شد.