previous pauseresume next

جوان ۱۸ ساله نجف‌آبادی به چهار نفر فرصت زندگی دوباره بخشید

الهه داوری ۱۸ ساله ساکن نجف‌آباد که بر اثر سانحه تصادف، دچار مرگ مغزی شده بود

از بیمارستان شهید منتظری نجف‌آباد به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان انتقال یافت.

با اعلام مرگ مغزی مرحوم الهه داوری از سوی پزشکان، طی صحبت‌های انجام شده در خصوص

پیوند اعضای بدن این فرد به بیماران نیازمند، خانواده این جوان ۱۸ ساله رضایت خود را برای اهدای

اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اعلام کردند.