previous pauseresume next

خرید فرش

همکاران محترم می توانند با اخذ معرفی نامه از روابط عمومی اقدام به خرید فرش از نمایشگاه فرش چیداک(ویلاشهر)با برند های معتبر به قیمت کارخانه به صورت اقساط ۱۲ ماهه نمایند