previous pauseresume next

شمال

همکاران محترم می توانند برای استفاده از ویلاهای خزر اباد ساری وویلاهای زیرآب سواد کوه با مراجعه به روابط عمومی واطلاع از خالی بودن سوئیتها در تاریخ مورد نظرشان نسبت به واریز هزینه و رزرو سوئیت اقدام نمایند.