previous pauseresume next

فرم ثبت خطاهای پزشکی

ضمن قدر دانی  از  احساس تعهد شما به ایمنی بیمار و افزایش کیفیت خدمات درمانی خواهشمند است جهت جلوگیری از بروز خطاهای مشابه  و با هدف یادگیری از خطای ثبت شده فرم زیر را تکمیل بفرماییدلازم به ذکر است این فرم کاملا محرمانه می باشد    

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________
نوع خطا را از موارد زیر انتخاب کنید :::
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________________