previous pauseresume next

مشهد ( هتل آپارتمان افتخار ، هتل آپارتمان آتوسا ، هتل آپارتمان الجواد)

همکاران ارجمند می توانندبرای رزرو هتل آپارتمانهای افتخار ،آتوسا  و الجواد  با شرایط زیر اقدام نمایند.

   ۱ - هزینه هر نفر برای یک روز با سه وعده غذا ۵۵۰۰۰  تومان می باشد

   ۲- بچه های زیر ۵سال در صورت عدم درخواست تخت و غذا نیاز به هزینه ندارند

   ۳ -بعد از اطمینان از تاریخ مورد نظر اقدام به رزرو نمایید(هزینه واریزی قابل استرداد نیست )

   ۴ - هزینه ورودتا۴۸ ساعت بعد از رزرو باید واریز گردد

 آدرس :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              هتل  آپارتمان  افتخار : خیابان امام رضا ، چهار راه دانش ، دانش  ۱۱

هتل آپارتمان  آتوسا : خیابان امام رضا ، چهار راه دانش ، دانش ۲۵

هتل آپارتمان الجواد : خیابان امام رضا ، چهار راه دانش ، دانش ۱۱