previous pauseresume next

دیدار نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی ،مدیرشبکه بهداشت ودرمان،ریاست ومدیریت بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد با وزیر محترم بهداشت ودرمان

آقای ابوترابی نماینده شهرستان نجف آباد،دکتر گله داری مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان به اتفاق دکتر سلیمانی نسب ریاست وآقای کریمی مدیریت بیمارستان شهید محمدمنتظری ،دوشنبه ۹۶/۰۳/۲۹ با دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت ودرمان دیدار وگفتگو کردند.

آغاز اعتبار بخشی بیمارستان شهید محمد منتظری

اعتبار بخشی سالانه بیمارستان ها امروز شنبه ۹۵/۱۲/۲۱ با حضور ارزیابان کشوری و معاونت درمان در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد آغاز شد

تقدیر از مدیربیمارستان در روز پرستار

شنبه وبه مناسبت روز پرستار با حضور آقای دکتر گله داری مدیریت محترم شبکه بهداشت ودرمان ،ریاست بیمارستان وپرسنل امور اداری از آقای کریمی مدیر بیمارستان  تجلیل به عمل آمد

تقدیر پزشکان اورژانس از پرستاران

روز شنبه وبه مناسبت روزپرستارآقایان دکتر فاضل ودکتر حری به نمایندگی از پزشکان اورژانس با تقدیم سبد گل به دفتر مدیریت پرستار ی  وبخشها از زحمات ایشان تقدیرنمودند.

تجلیل از پرستاران به مناسبت روز پرستار

تجلیل از پرستاران با حضور آقای ابوترابی نماینده شهرستان درمجلس شورای اسلامی ،آقای  نجفی فرمانداروحجت الاسلام آقای حسناتی امام جمعه شهرستان ...

بازدید مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت ودرمان

صبح روز جمعه ۹۵/۱۱/۱۵آقای دکتر ماهی مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت ودرمان از بیمارستان شهید محمد منتظری بازدید نمودند.

مزایده عمومی

بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباداجناس واموال مازاد،خارج از رده ،مستعمل واسقاطی خودرابه مزایده حضوری گذاشته است

بازدید مدیر محترم بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان وکارشناسان بودجه وزارت بهداشت

آقای دکترحریری مدیر محترم بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه آقایان مهاجر وحسینی کارشناسان محترم بودجه وزارت بهداشت ودرمان  دوشنبه ۲۷/۱۰/۹۵از بیمارستان شهید محمد منتظری بازدید کردند.

بازدید معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع انسانی دانشگاه

معاونت محترم مدیریت وتوسعه منابع انسانی دانشگاه جناب آقای اکبری امروز۲۵/۱۰/۹۵از بیمارستان شهید محمد منتظری بازدید نمودند.

برگزاری کلاس آموزشی اعتیاد وراهکارهای پیشگیری

کلاس آموزشی اعتیاد (دخانیات و مواد مخدر )وراههای پیشگیری آن در تاریخ۲۸/۱۰/۹۵ساعت ۱۴.۱۵در سالن ابن سینا برگزار میگردد.شرکت کلیه همکاران الزامی است.این کلاس برای  پرستاران ،مددکاری ،روانشناسان ، فوریتهای پزشکی وبهداشت خانواده در تاریخ ۰۴/۱۱/۹۵با احتساب( ۵/۳ )امتیاز آموزش مداوم ساعت ۱۴.۱۵ در همان مکان برگزار می گردد

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد RSS