previous pauseresume next

آغاز عملیات خاک برداری پروژه ساخت اورژانس ودرمانگاه جدید بیمارستان شهیدمحمد منتظری

از عصر روز دوشنبه ۹۴/۰۸/۲۵خاکبرداری پروژه ساخت اورژانس ودرمانگاه جدید بیمارستان شهیدمحمدمنتظری آغاز شد

ایجاد اورژانس ودرمانگاه جدید بیمارستان شهید منتظری با آغاز خاک برداری عملا عملیاتی شد.این طرح که درشهریور ماه با حضور وزیر محترم بهداشت ودرمان ومسئولین دانشگاه کلنگ زنی شددر زمینی به مساحت ۲۵۰۰مترمربع در۴طبقه با زیر بنای قریب بر۱۰۰۰۰متر مربع ایجاد خواهد شدوامید است تا یک سال آینده به بهره برداری برسد

کسب رتبه نخست هتلینگ ،مقیمی پزشکان ورسیدن به اهداف برنامه طرح تحول نظام سلامت توسط بیمارستان شهید محمدمنتظری

روز سه شنبه ۹۴/۰۸/۱۹درنشست مدیران ارشدسلامت استان که باحضور ریاست ومعاونین محترم دانشگاه وروسای شبکه های بهداشت وبیمارستانها ی استان دربیمارستان مدرس برگزار شد ازبیمارستان شهیدمحمدمنتظری درکسب رتبه نخست در زمینه هتلینگ ،مقیمی پزشکان ونیز دردستیابی به کلیه اهداف طرح تحول نظام سلامت تقدیر شد

بزرگداشت روز رادیولوژی

مراسم تقدیر از پرسنل رادیولوژی با حضورریاست ومدیریت بیمارستان امروز۹۴/۰۸/۱۷برگزار گردید

خریدتجهیزات آزمایشگاهی

یک دستگاه audicomبرای بخش آزمایشگاه خریداری وبه تجهیزات قبلی اضافه گردید

هتلینگ بیمارستان به روایت تصویر

بازسازی بخش زایشگاه

درراستای اجرای طرح تحول نظام سلامت بازسازی بخش زایشگاه آآغاز شد

ساخت بخش NICU

باهمت مسئولین بیمارستان عملیات ساخت بخش NICUآغاز شد

جوان ۱۸ ساله نجف‌آبادی به چهار نفر فرصت زندگی دوباره بخشید

با گذشت و ایثار خانواده الهه داوری دختر جوان ۱۸ ساله نجف‌آبادی

به چهار بیمار نیازمند فرصتی دوباره برای زندگی بخشیده شد.

بازدید وزیر بهداشت از شهرستان نجف آباد

شنبه ۷ شهریورماه و در دومین روز از سفر مقام عالی وزارت به استان، آقای دکتر هاشمی با حضور در شهرستان نجف آباد ضمن بازدید از بیمارستان،

کلنگ احداث اورژانس و درمانگاه جديد بیمارستان شهید منتظری نجف آباد توسط ایشان به زمین زده شد.

ارزيابي بيمارستان توسط تيم ارزياب ارشد كشوري و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

تيم ارزياب ارشد كشوري و دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در دو روز متوالي سي و يكم مرداد و يكم شهريور

بيمارستان شهيد محمد منتظري نجف آباد مورد ارزيابي قرار دادند در اين ارزيابي كليه واحد هاي باليني و غير باليني اين مركز مورد ارزيابي قرار گرفت

صفحه‌ها

اشتراک در بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد RSS